Info om Center for Naturassisteret Terapi

Center for Naturassisteret Terapi er en underafdeling af Human Education Group, som hele tiden arbejder med forskning og ny viden. Vores ønske er, gennem uddannelsesforløb, kurser og foredrag, at være med til at udbrede viden omkring naturterapi.

Selvudvikling, visdom og glæde er naturlige kvaliteter i alle menneskers liv, og det mener vi, at vi kan opleve og opnå gennem naturassisteret terapi. Vi tror på, at hver enkelt menneske hører til i naturen, hvor den indre natur vokser i sammenspil med den ydre natur.

Formålet med naturassisteret terapi er at medvirke til at forske og skabe nyt i forhold til det naturterapeutiske område. Især er der fokus på, hvordan naturassisteret terapi og psykoterapi sammen kan være med til at højne tilliden og væksten i terapisessionen.  

Vores vision er at forene psykoterapi og naturterapi. Vi lægger vægt på at forene kroppen og sindet i samarbejdet med det at have en naturoplevelse igennem naturterapi.

Missionen er at højne standarten inden for naturassisteret terapi med henblik på etik og med fokus på borgerens og klientens sikkerhed. Vi vil gerne være med til at skabe bevidsthed om naturen, så den ikke bare bliver et produkt, man bruger, men også så borgerne og de studerende føler sig indlejret i naturen. Dermed bliver der et helt naturligt samspil mellem naturen og terapeuten.